Posts filed under: Kitab Riyadussahalihin

Jalan-Jalan Kebaikan: Jalan Kaki Menuju Masjid

Dari Abdulmundzir yaitu Ubay bin Ka’ab Radhiyallahu Anhu katanya: “Ada seseorang yang saya tidak mengetahui ada orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi daripada orang itu untuk pergi ke masjid. Orang tadi tidak pernah terluput oleh shalat jamaah. Kemudian kepadanya...
Continue Reading →

Menganjurkan Untuk Menambah-nambah Kebaikan Pada Akhir-akhir Umur

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, berkata _“Umar radhiallahu ‘anhu. memasukkan diriku dalam barisan sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebagian orang-orang tua itu seolah-olah ada yang merasakan tidak enak dalam jiwanya, lalu berkata: “Mengapa orang ini masuk beserta...
Continue Reading →