anusia merupakan makhluk Allah yang seringkali berbuat khilaf dan salah yang akhir berujung pada perbuatan yang mengakibatkan dosa (melanggar aturan Allah Ta’ala). Pepatah Arab mengatakan, Al-Insanu Mahalul Khoto wan Nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Hendaklah kita sebagai manusia...
Continue Reading →